Appartementen

Wij houden ons graag bezig met het transformeren van leegstaande kantoren. Grote projecten in herbestemming hebben wij gerealiseerd in Almere, Breda, Den Haag, Leiden en Maastricht. Daarnaast adviseren en/of ondersteunen wij veel vastgoedeigenaren bij het transformeren van ondere andere leegstaande kantoorpanden.
Wij zien in het herbestemmen van leegstaande kantoren een win/win situatie, er komt aanbod bij voor de steeds grotere vraag naar (huur-)appartementen en de verpaupering met bijbehorende onwenselijke situaties in en rondom leegstaande kantoorpanden wordt teruggedrongen.

Recente berichten