Ontwikkelfilosofie DOEN

Bij De Realisatie bouwen we met het oog op de toekomst. Voor de generaties die komen. Voor de kwaliteit van de leef- en woonomgeving, nu en later. Hiervoor hanteren wij onze ontwikkelfilosofie: DOEN (Duurzaam, Omgeving, Energiegebruik en Natuurinclusiviteit).

Ons streven is om omgevingen te creëren waar mensen prettig, groen en gezond kunnen wonen. Deze ambitie vertalen wij een ontwikkelfilosofie, genaamd DOEN. Wij praten niet alleen over duurzaam ontwikkelen, wij DOEN het ook echt!

Duurzaam materiaal gebruik 

Duurzaamheid begint met het ontwerpen van woningen die lang meegaan. Op het niveau van materialisering zijn oneindigheid en circulariteit onze leidende principes. De structuur van zowel esthetisch als technisch goed gebouwde woningen blijft eeuwig staan. Daarom gebruiken wij voor de constructieonderdelen oneindig, onverslijtbaar en onderhoudsarm materiaal.

Alle materialen waar juist wél de aanpasbaarheid en dus de tijdelijkheid van belang is, worden volledig demontabel in het casco aangebracht. Hierdoor kunnen deze materialen aan het einde van de levensduur terug de circulaire economie in (biologische of technische kringloop).

Omgeving en bewoners 

Duurzaam opleveren is één ding, duurzaam gebruiken is wat anders. Daarom geven wij de toekomstige bewoners inzicht in alle genomen maatregelen in en om de woning. Zo organiseren wij een duurzaamheidscafé met bijvoorbeeld tips over hoe de tuin milieuvriendelijk aangelegd kan worden en hoe zij energiezuinig kunnen wonen. Net als ieder café speelt het sociale aspect hier een grote rol. De bewoners maken tijdens dit café al vroeg kennis met elkaar. Tijdens het start-bouwfeestje wordt deze sociale cohesie nog eens versterkt.

We proberen in onze ontwikkelingen een zo breed mogelijke doelgroep te bedienen; van starters in het project Binnengaats tot senioren in het plan Daverhof. Door uitgebreid marktonderzoek uit te voeren kunnen we per locatie voorzien in de woningbehoefte.

deelmobiliteit nog toevoegen

Energieverbruik 

Al voordat het de standaard was ontwikkelden wij woningen zonder gas. We werken volgens het Trias Energetica 2.0 principe, wat we inmiddels tot in de puntjes uitgedacht hebben. Standaard voldoen we ruim aan de BENG-normen en met een kleine wijziging kunnen de woningen als Nul-Op-De-Meter woning opgeleverd worden.

Goede isolatie, warmtepomp en zonnepanelen zijn onderdelen waarmee we de energievraag verder beperken. Ook wat betreft energie denken we aan de bewoners en wordt tijdens de bewoning het energieverbruik inzichtelijk gemaakt middels een app.

Natuurinclusiviteit 

Een steeds belangrijker onderdeel van onze ontwikkelingen is natuurinclusiviteit. Dit komt steeds vaker en uitgebreider terug in onze projecten. Denk aan standaard vogel- en nestkastjes in de gevel, insectenhotels, regenafvoermogelijkheden en aanleg van tuinen. Tijdens de eerste ontwerpfases nemen we de omgeving en de bestaande natuur uitgebreid mee. Dit is een integraal onderdeel van het uiteindelijke ontwerp.

Hieronder staat per project hoe we de DOEN-filosofie hebben toegepast: